tkw
Đăng ký chữ số Viettel

Viettel-CA là tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

Các dịch vụ của Viettel-CA:

 • Dịch vụ phát hành “Chứng thư số viettel” : bao gồm việc xác thực khách hàng và cấp “Chứng thư số”;
 • Thay đổi, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi “Chứng thư số”;
 • Dịch vụ xác thực, kiểm tra tình trạng, công bố chứng thư số CRL, OCSP, LDAP;
 • Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định

Một số ứng dụng của chữ ký số

 • Kê khai thuế điện tử
 • Nộp thuế điện tử
 • Kê khai hải quan điện tử
 • Giao dịch ngân hàng điện tử
 • Giao dịch chứng khoán điện tử
 • Bảo hiểm xã hội điện tử
 • Ký tài liệu, hợp đồng, văn bản điện tử

(Các ứng dụng sử dụng chữ ký số điện tử)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

 • Giấy đăng ký kinh doanh (photo)
 • CMND người đại diện pháp luật (photo)
 • Hoặc scan gửi hồ sơ qua email: huongnxviettel@gmail.com
 • Liên hệ:  0965126888 hoặc 02266518888

HÌNH THỨC THANH TOÁN

 • Quý Công ty thanh toán tiền mặt ngay sau khi nhận Tocken và hóa đơn VAT
 • Chuyển khoản vào tài khoản tập đoàn Viettel

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI LẦN ĐẦU

GÓI CƯỚC 3 NĂM

Giá bán 3.109.000 VND

Giá khuyến mại 2.000.000 VND

Khuyến mại:

Tổng thời gian khuyến mại: 36 tháng

tkw
GÓI CƯỚC 2 NĂM

Giá bán 2.741.000 VND

Giá khuyến mại 1.700.000 VND

Khuyến mại:

Tổng thời gian khuyến mại: 24 Tháng

tkw
GÓI CƯỚC 1 NĂM

Giá bán 1.276.000 VND

Giá khuyến mại 1.000.000 VND

Khuyến mại:

Tổng thời gian khuyến mại: 12 Tháng

tkw

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP

GÓI CHUYỂN ĐỔI 3 NĂM

Giá bán 2.909.000 VND

Giá khuyến mại 1.600.000 VND

Khuyến mại: Bảo lưu số tháng còn lại của nhà cung cấp khác

Tổng thời gian khuyến mại: Tối thiểu 36 tháng

tkw
GÓI CHUYỂN ĐỔI 2 NĂM

Giá bán 1.287.000 VND

Giá khuyến mại 1.000.000 VND

Khuyến mại: Bảo lưu số tháng còn lại của nhà cung cấp khác

Tổng thời gian khuyến mại: 24 tháng

tkw
GÓI CHUYỂN ĐỔI 1 NĂM

Giá bán: 759.000 VND

Khuyến mại: Bảo lưu số tháng còn lại của nhà cung cấp khác

Tổng thời gian khuyến mại: 12 tháng

tkw
0965126888