HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Chính Sách Bảo Mật – Bảo Mật và Điều Khoản

Tại ViettelServices, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi coi việc bảo mật thông tin và sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi luôn luôn cải tiến các dịch vụ viettel của mình nhằm đáp ứng được nhu cầu và trải nghiệm tốt hơn dành cho người dùng.

Thông Tin chúng tôi thu thập

Vì là dịch vụ của Viettel nên khi khách hàng cần sử dụng dịch vụ cần cung cấp các thông tin cá nhân. Đây chính là những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập từ Bạn, và cam kết bảo mật nó một cách tốt nhất.

Khi Bạn đăng ký một dịch vụ của Viettel, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán. Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như email bạn viết và nhận, số điện thoại, địa chỉ và họ tên của bạn.

Dịch vụ phân tích của bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan (Cụ thể là tập đoàn viễn thông quân đội Viettel), hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp quản lý Dịch vụ và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật. Để tìm hiểu về Viettel, vui lòng truy cập viettel.vn.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ viettel hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tô.

QUYỀN CỦA BẠN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ viettel mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Xem phần LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật các tùy chọn, chỉnh sửa thông tin của bạn, gửi yêu cầu hoặc gửi thắc mắc cho chúng tôi.

Cách dễ nhất là thông qua phần Liên hệ với chúng tôi của https://viettelservices.com/.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Liên Hệ

0342.577.339