HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Khi nào áp dụng?

Việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng chính sách bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nhằm giảm chi phí, tăng tính hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Ở Việt Nam, theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hoạt động kinh doanh, trừ một số trường hợp được miễn sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.

Thời Hạn Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Là Khi Nào?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Nếu có thì khi nào áp dụng?

Ở Việt Nam, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho các hoạt động kinh doanh đã được thực hiện từ ngày 01/11/2020 theo quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Từ thời điểm này, các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy trong các giao dịch thương mại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng hóa đơn điện tử chỉ áp dụng cho các hoạt động kinh doanh trong nước, chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Nhưng trong Luật Quản Lý thuế có đoạn nêu: “Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.”

Như vậy thời gian cuối cùng cho việc áp dụng hóa đơn là 1/11/2020. Vì vậy Quý Doanh Nghiệp cần lưu ý để triển khai hóa đơn cho đúng quy định tránh trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Liên Hệ

0342.577.339