HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Hướng Dẫn Thay Đổi Chữ Ký Số Trên Website Tổng Cục Thuế

Quy trình cập nhật CKS từng bước trên website tổng cục thuế

Để thay đổi chữ ký số trên website của Tổng Cục Thuế, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản trên Website Tổng Cục Thuế bằng chữ ký số hiện tại.
  2. Truy cập vào mục “Quản lý chữ ký số” trên trang thông tin cá nhân.
  3. Chọn chức năng “Thay đổi chữ ký số”.
  4. Tải file chứa chữ ký số mới lên hệ thống.
  5. Kiểm tra thông tin và xác nhận thay đổi chữ ký số.
  6. Nếu quá trình thay đổi chữ ký số thành công, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang web.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin. Nếu thông tin đúng và chữ ký số mới hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật chữ ký số mới cho tài khoản của bạn. Nếu có vấn đề gì trong quá trình thay đổi chữ ký số, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất: 0342577339

Lưu ý: Việc thay đổi chữ ký số sẽ làm mất các quyền hạn truy cập vào các dịch vụ điện tử của Tổng Cục Thuế. Bạn cần đăng ký lại và được Tổng Cục Thuế chấp nhận mới có thể sử dụng lại các dịch vụ này.

Liên Hệ

0342.577.339