HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel

ViettelServices sẽ hướng dẫn Quý Khách Hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của Viettel có thể tự xử lý khi gặp trường hợp trên.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Viettel

Quy Định Về Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Theo Nghị Định Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39 hóa đơn điện tử ngày 31/03/2014 sửa đổi và bổ sung, Nghị định 51 hóa đơn điện tử và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì:

Điều chỉnh hóa đơn điện tử là việc sửa đổi, điều chỉnh các thông tin trên hóa đơn điện tử đã được cấp và phát hành. Việc điều chỉnh hóa đơn điện tử phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

 1. Thời hạn điều chỉnh hóa đơn: Theo quy định của pháp luật, thời hạn điều chỉnh hóa đơn điện tử là không quá 45 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn ban đầu.
 2. Các trường hợp được điều chỉnh hóa đơn: Hóa đơn điện tử có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
 • Số lượng, chủng loại hàng hóa/dịch vụ bị sai sót.
 • Thông tin về giá bán, giảm giá bị sai sót.
 • Thông tin về thuế suất, thuế phải nộp bị sai sót.
 • Các thông tin khác như tên người mua, địa chỉ, mã số thuế của người mua bị sai sót.
 1. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn:
 • Người mua hàng hoặc người bán hàng phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và có sự đồng ý của bên kia.
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn phải có đầy đủ các thông tin về các bên liên quan, số hóa đơn ban đầu, các thông tin cần điều chỉnh và thời gian hiệu lực của hóa đơn điều chỉnh.
 • Bên bán hàng phải cập nhật thông tin trên hóa đơn điện tử và gửi lại cho người mua hàng trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày lập biên bản điều chỉnh.
 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh phải được lưu trữ và sử dụng để thanh toán thuế theo quy định.
 1. Hồ sơ lưu trữ: Các bên liên quan phải lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn điện tử trong thời hạn 5 năm kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lưu ý: Quy định về điều chỉnh hóa đơn điện tử có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng nước và địa phương.

Khi Nào Cần Sử Dụng Đến Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần được lập khi có sự thay đổi hoặc sửa đổi nào đó cần được thể hiện trên hóa đơn đã được phát hành trước đó. Điều chỉnh hóa đơn điện tử thường được áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. Thông tin trên hóa đơn không chính xác: Nếu các thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, số lượng, giá cả, thuế, hoặc các thông tin khác trên hóa đơn điện tử không chính xác, cần lập biên bản điều chỉnh để sửa đổi thông tin này.
 2. Sửa đổi hóa đơn đã phát hành: Nếu đã phát hành hóa đơn điện tử và cần sửa đổi nội dung trên hóa đơn đó, biên bản điều chỉnh cũng cần được lập.
 3. Đổi thông tin người mua hoặc người bán: Nếu thông tin về người mua hoặc người bán thay đổi, cần lập biên bản điều chỉnh để cập nhật thông tin mới.
 4. Thay đổi thông tin thanh toán: Nếu phương thức thanh toán thay đổi, cần lập biên bản điều chỉnh để cập nhật thông tin mới.

Lưu ý rằng, biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải được lập và gửi cho bên mua hàng hoặc bên bán hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày sửa đổi hóa đơn ban đầu.

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel Đúng Chuẩn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử của Viettel có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, bên dưới là một mẫu cơ bản của biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử đúng chuẩn của Viettel:

Ngày …….. tháng …….. năm ……..

Công ty Cổ phần viễn thông Viettel (Viettel Telecom) – Chi nhánh …………… Địa chỉ: ………………………………………………. Mã số thuế: …………………………………………… Điện thoại: …………………………………………….

Đại diện bên A: …………………………………………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

Đại diện bên B: …………………………………………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

Các bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn điện tử số ……………………….. ngày …….. tháng …….. năm …….. do Viettel Telecom cấp cho bên A.

Các bên thống nhất điều chỉnh các thông tin sau:

 • Sửa đổi thông tin về ………………………………………………. thành …………………………………………………
 • Sửa đổi thông tin về ………………………………………………. thành …………………………………………………
 • Sửa đổi thông tin về ………………………………………………. thành …………………………………………………

Các bên xác nhận rằng các thông tin trên là chính xác và đúng với thực tế.

Điều chỉnh hóa đơn này có hiệu lực từ ngày ………………. tháng ……………… năm ……………..

Bên A ……………………………………………………………….. Đại diện theo uỷ quyền của bên A ……………………………. Bên B ……………………………………………………………….. Đại diện theo uỷ quyền của bên B …………………………….

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc trên.

Đối với Doanh Nghiệp, Công Ty,… đang sử dụng Phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel thì có thể sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hợp của của Viettel tại đây.

 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn File PDF: Tải Xuống.
 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn File Docx: Tải Xuống.

Ngoài ra, Viettel còn cung cấp mẫu văn bản để up lên Slideshare, dẫn link hay hướng dẫn các bước viết chi tiết để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Để sử dụng đến biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Doanh Nghiệp cần lưu ý: Biên bản này chỉ áp dụng cho các hóa đơn đã được áp dụng thành công giữa hai bên.

Các Bước Điều Chỉnh:

Lưu Ý: Mọi thông tin cột bên trái (Tức là thông tin của biên bản hóa đơn cũ) KHÔNG ĐƯỢC CHỈNH SỬA.

Bước 1: Tra cứu hóa đơn cần điều chỉnh thông tin

Bước 2: Vào mục điều chỉnh thông tin và chỉnh sửa lại thông tin bao gồm:

 1. Số điện thoại
 2. Tên Khách hàng
 3. Mã số thuế
 4. Mã khách hàng
 5. Địa chỉ
 6. Email
 7. Tên đơn vị

Như vậy với những thông tin trong bài viết, hi vọng Quý doanh nghiệp đã hiểu và nắm rõ được các quy trình khi tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử. Đây là thao tác nghiệp vụ mà mỗi Doanh Nghiệp cần hiểu và nắm rõ để dễ dàng xử lý khi gặp sự cố.

Liên Hệ

0342.577.339