HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Tổng hợp mẫu hóa đơn điện tử Viettel đúng chuẩn

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử Viettel được ban hành đúng chuẩn, Khách Hàng có thể tải xuống để làm mẫu cho hóa đơn Doanh Nghiệp của mình.

Mẫu hóa đơn điện tử Viettel đúng chuẩn

Mỗi loại hình dịch vụ sẽ có mẫu hóa đơn điện tử riêng phù hợp, vì vậy Doanh Nghiệp, Công Ty cần chọn đúng mẫu hóa đơn cần thiết.

Tải xuống bản mẫu đầy đủ tại đây: Tải Xuống

Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Của Viettel Sinvoice

Mẫu hóa đơn GTGT của Viettel bao gồm các thông tin sau:

 1. Thông tin người bán: Bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế của công ty Viettel.
 2. Thông tin người mua: Bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế của khách hàng.
 3. Số hóa đơn: Số hóa đơn GTGT phải được đánh số theo quy định của pháp luật.
 4. Ngày xuất hóa đơn: Ngày tháng năm xuất hóa đơn GTGT.
 5. Mã số thuế: Mã số thuế của công ty Viettel.
 6. Tên sản phẩm hoặc dịch vụ: Thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi công ty Viettel.
 7. Đơn giá: Giá trị của từng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 8. Số lượng: Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được mua hoặc sử dụng.
 9. Thuế GTGT: Phần trăm thuế GTGT được tính trên giá trị hàng hoá hoặc dịch vụ.
 10. Tổng tiền thanh toán: Tổng số tiền khách hàng phải thanh toán bao gồm giá trị hàng hoá hoặc dịch vụ và thuế GTGT.

Lưu ý rằng các thông tin trên hóa đơn GTGT của Viettel có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và yêu cầu của khách hàng.

Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Giá Điện Của Viettel

Mẫu hóa đơn điện tử về giá điện của Viettel bao gồm các thông tin sau:

 1. Thông tin khách hàng: Bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng.
 2. Thông tin tài khoản: Bao gồm số tài khoản khách hàng đang sử dụng.
 3. Số hóa đơn: Số hóa đơn phải được đánh số theo quy định của pháp luật.
 4. Ngày lập hóa đơn: Ngày tháng năm lập hóa đơn.
 5. Các khoản dịch vụ sử dụng: Các dịch vụ điện thoại di động, Internet và truyền hình mà khách hàng đã sử dụng trong kỳ thanh toán.
 6. Tổng số tiền phải thanh toán: Bao gồm các khoản phí dịch vụ, thuế và các khoản phí khác (nếu có).

Lưu ý rằng các thông tin trên hóa đơn điện tử của Viettel có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và yêu cầu của khách hàng.

Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Về Thuế Có Chiết Khấu

Dưới đây là thông tin về mẫu hóa đơn điện tử chiết khấu về thuế của Viettel:

 1. Thông tin người bán hàng: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại và địa chỉ email của người bán.
 2. Thông tin người mua hàng: Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có), số điện thoại và địa chỉ email của người mua.
 3. Số hóa đơn: Số hóa đơn phải được đánh số theo quy định của pháp luật.
 4. Ngày lập hóa đơn: Ngày tháng năm lập hóa đơn.
 5. Mô tả hàng hoá hoặc dịch vụ: Bao gồm tên hàng hoá hoặc dịch vụ, số lượng, đơn giá và thành tiền.
 6. Chiết khấu trước thuế: Số tiền chiết khấu trước thuế được trừ vào giá trị hàng hoá hoặc dịch vụ.
 7. Thuế suất: Tỷ lệ thuế suất áp dụng cho mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ.
 8. Tổng giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ: Tổng số tiền phải thanh toán trước thuế.
 9. Tổng chiết khấu trước thuế: Tổng số tiền chiết khấu trước thuế.
 10. Tổng giá trị thuế: Tổng số tiền thuế phải nộp.
 11. Tổng giá trị thanh toán: Tổng số tiền phải thanh toán sau thuế.

Ngoài ra còn nhiều mẫu hóa đơn điện tử do Viettel ban hành đúng chuẩn nghị định 129. Khách Hàng, Quý Công Ty có thể tải file tổng hợp đầy đủ các mẫu hóa đơn tại đây: Tải Xuống

Website chủ quản: https://viettelservices.com/ – Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice phân phối trên toàn quốc, liên hệ hợp tác đại lý theo số hotline.

Liên Hệ

0342.577.339