HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

USB Token là gì? Công Dụng Của USB Token là Gì?

USB Token Là Gì?

– USB Token là một loại thiết bị lưu trữ được thiết kế như một USB thông thường. Thiết bị này được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân như chứng chỉ số, chữ ký số, các thông tin cá nhân của chủ sở hữu.

Trong các giao dịch trên môi trường Internet thì USB Token có giá trị tương đương với chữ ký cá nhân của người sở hữu. Bảo đảm tính toàn vẹn về giá trị pháp lý và bảo mật dữ liệu của người dùng.

Công Dụng Của USB Token Là Gì?

Công dụng chính của USB token là cung cấp tính năng bảo mật và xác thực cho người dùng khi truy cập vào các hệ thống, dữ liệu và ứng dụng quan trọng.

Các ứng dụng cụ thể của USB token bao gồm:

  1. Xác thực người dùng: USB token có thể được sử dụng để xác thực người dùng khi đăng nhập vào các hệ thống và ứng dụng bằng cách yêu cầu mã PIN hoặc mật khẩu. Điều này giúp bảo vệ tài khoản của người dùng khỏi việc truy cập trái phép.
  2. Lưu trữ thông tin cá nhân: USB token cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các thông tin cá nhân quan trọng như chứng chỉ số, chữ ký số, mật khẩu, v.v. Các thông tin này được mã hóa và bảo vệ bằng tính năng bảo mật của USB token, giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc đánh cắp hoặc lộ ra bên ngoài.
  3. Điều khiển truy cập vào tài nguyên: USB token có thể được sử dụng để quản lý quyền truy cập vào các tài nguyên như máy tính, hệ thống, dữ liệu, v.v. Người dùng có thể được phép truy cập vào tài nguyên chỉ khi họ có USB token tương ứng.
  4. Giao dịch tài chính: USB token có thể được sử dụng để bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của các giao dịch tài chính trực tuyến. Ví dụ như, người dùng có thể sử dụng USB token để ký và xác thực các giao dịch trên trang web ngân hàng.

Tóm lại, USB token cung cấp tính năng bảo mật và xác thực cho người dùng, giúp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản, và tài nguyên của họ khỏi các mối đe dọa an ninh và tấn công trực tuyến.

Liên Hệ

0342.577.339