HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Dùng hóa đơn điện tử có bắt buộc có chữ ký số đi kèm không?

Hóa đơn điện tử có cần thiết đi kèm với chữ ký số không?

Có Bắt Buộc Dùng Chữ Ký Số Cùng Hóa Đơn Điện Tử Không?

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của hóa đơn điện tử, thì phải sử dụng chữ ký số đã được cơ quan chứng thực cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hóa đơn điện tử đã được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương với hóa đơn giấy.

Theo 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013

Tại Mục 7, Điều 3 của Chương I: Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Mục 5b, Điều 4 của Chương I: Không bắt buộc có chữ ký số.

Tại Mục e,g Điều 6 của Chương I: Nội dung của hóa đơn điện tử

  • e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

Như vậy có nghĩa là Doanh Nghiệp không bắt buộc sử dụng chữ ký số đi kèm hóa đơn điện tử.

Để nhận được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất, Quý Khách vui lòng liên hệ theo Hotline/Zalo: 0342.577.339

Liên Hệ

0342.577.339