HOTLINE (24/7)

0868.51.39.39

HOTLINE (24/7)
0868.51.39.39

Tin tức

Thông báo yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế

Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ có tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 100 triệu đồng trở lên trong năm phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân cũng có thể tự nguyện sử dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng trong năm.

Các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phải đăng ký và sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử được cung cấp bởi các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

Các hóa đơn điện tử phải đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và phải được lưu trữ trên máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong thời hạn tối thiểu 10 năm.

Thông tư 78 về hóa đơn điện tử

Tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế trong thông tư 78 2018

Thông tư 78/2018/TT-BTC ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính có quy định về cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV) và các hộ kinh doanh vừa và nhỏ (HKD). Tuy nhiên, Thông tư này không có quy định về thuế.

Thông tư này quy định về nguồn vốn và hình thức tài trợ cho DNNV và HKD, cụ thể là về tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ phát triển thị trường, giải pháp tài chính khác nhằm hỗ trợ cho DNNV và HKD.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về thủ tục, hồ sơ, cơ chế thanh toán và giám sát tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ DNNV và HKD.

Để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm dịch vụ liên quan đến Thuế: 0342577339

Website: Viettelservices.com

Liên Hệ

0342.577.339